Is aisteach an rud an saol. Bionn sé ag teacht thart mar bheadh rotha mór, agus an té a bhíos ar bharr an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar íochtar an rotha athbhliain, agus an té a bhíos ar íochtar an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar uachtar athbhliain - seanscéal

2011-07-01

An Craobhchluiche

Ní féidir linne é a míniú mar is gceart. Is rud é atá rugadh ionainn, mar Éireannaigh, is dócha. Mar a dúirt mé cheana, chaith mé tamall le scolairí ó tíorthaí eile an bhliain acadúla seo a chuaigh thart, agus d'iarr girseach amháin orm míniú a thabhirt di i dtaobh spórt na nÉireannach, go háirithe 'this championship thingy?'  Ní raibh mé in ann sainmhíniú a thabhairt di fá dtaobh di. Ach, in am an ghátair, a léitheoirí, déanann tú rudaí a chur i gcomparáíd, agus sin díreach a rinne mé. 'Tá an chraobh cosúil leis an Superbowl, arsa mise, ach tá sí i bhfad níos áitiúla, agus ní féidir l'éinne lasmuigh den cheantar imirt ar an fhoireann (rud nach bhfuil go hiomlán fíreannach!). Ach níl fáinne ar fáil fá choinne na mbuaiteoirí', a lean mé, 'ach cupa mór, cupa a hólann siad as go fochra an lae.' Níor leag mé mo mhéar ar an mhíniú cheart beag ná mór ach is deacair an rud í a mhíniú! Cibé, tá cluiche mór agam an deireadh seachtaine seo chugainn. Tá Gaeil Fhánada s'agam ag imirt Aodh Ruadh sa Chraobh idirmhéanach i bPáirc Miah Shiels i bPort an tSalainn. Chaill muid ár gcéad clúichí ( an fhoireann sinsir agus sóisir) agus tá orainn na clúichí a bhaint chun aon seans a bheidh againn lean ar aghaidh sa chomórtas. Déarfaidh mé mo phaidreacha amárach!