Is aisteach an rud an saol. Bionn sé ag teacht thart mar bheadh rotha mór, agus an té a bhíos ar bharr an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar íochtar an rotha athbhliain, agus an té a bhíos ar íochtar an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar uachtar athbhliain - seanscéal

2012-03-21

Nathanna Cainte anseo is ansiúd 2

Tá liosta eile focail agam daoibh, a phioc mé ó fhear na nDúnaibh. B'aoibhinn liom do thuairimí a fháil air agus phléigh a dhéanamh libh. Chan é nach bhfuil na focail seo áiteanna eile, mar tá formhór acu le fáil i bhfoclóirí, ach níl siad ró-choitianta sa chaint, nó an chaint a chluinim thart orm cibé!


  • In áit 'Ní chuireann sin isteach nó amach orm' a rá, bain triail as 'Ní chuireann sin aisc orm.' Aisc = 'reproach' i bhfoclóir Uí Dhónaill.
  • Sconnóg = drochbholg. 'Sconnógach' in Ó Dónaill agus an chiall leis nó 'inclined to vomit'. Ar ndóigh tá an focal in úsáid sa Bhéarla thart anseo, mar shampla 'I'm scunnered', i ndiaidh oíche ar an drabhlás, b'fhéidir, agus tinneas cinn mar chuideachta ag an drochbholg agat!
  • Creathnú = 'an-mhéid' - foclóir Leaslaoi Lúcás. Mar shampla 'Tá creathnú prátaí ar a phláta' . . srl.
  • Craos = Cuireann an focal seo leis an ainmfhocal a leanann é, mar shampla 'Tá craos farraige ann' - 'There's a rough sea.' (Foclóir L.L.) + 'Craos tine' - 'roaring fire' - (Foclóir Úi Dhónaill)
  • Cloíte = 'exhausted' - Ó Dónaill.
  • géarfach cruaidh ann - géarfach - 'sharp wind' - (Foclóir L.L.)
  • Dartán - Píosaí beaga móna (Ó D) agus bíodh gasúraí ag dhul thart ag caitheamh na píosaí seo ar a chéile, b'fhéidir gur as sin a tháinig an ainm!
  • Anás - 'want / need - Ó Dónaill - mar shampla 'níl ann anás airgid air / uirthi.'
  • Fútar - Seo oibrí gan cleachtadh a cheirde, gan maitheas. Tá an focal seo le fáil sa Bhéarla fosta, mar shampla 'stop futtering around' srl . . .


Mar a dúirt mé, chan é nach bhfuil na focail seo le fáil i bhfoclóirí, ach níl siad le fáil go forleathan sa chaint, agus deirtear go minic go bhfuil an teanga ag dhul i dtreo na simplíochta i gcónaí. Glacaim le tuairimí dhearfacha agus dhiúltacha a chairde!