Is aisteach an rud an saol. Bionn sé ag teacht thart mar bheadh rotha mór, agus an té a bhíos ar bharr an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar íochtar an rotha athbhliain, agus an té a bhíos ar íochtar an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar uachtar athbhliain - seanscéal

2012-04-22

The Wheel of Time - 'Rotha an Ama'


Thosaigh mé ag léamh an sraith leabhair 'The Wheel of Time' le Robert Jordan (marbh anois, tá an sraith a chríochnú ag Brandon Sanderson) nuair a bhí mé 10 mbliana d'aois, más buan mo chuimhne. Mo dheartháir a tharraingt m'airde ar an chéad leabhar sa tsraith, 'The Eye of the World', leabhar as a bhain mé an-phléisiúr. Léigh mé an tsraith (13 leabhar san iomlán, beidh an leabhar deireanach, 'A Memory of Light', beidh sé foilsithe ag tús na bliana seo chugainn) ag an aois sin agus thaitin siad go mór liom, ach is ar na mallaibh, agus mé ag dul siar ar na leabhair, atá tuiscint mhaith  ar théamaí na leabhar ag teacht chugam.

Is sraith fantaisíochta é, agus tá téamaí na fantaisíochta le feiceáil go soiléir ó thús deireadh na leabhar ; draíocht, cathanna móra, an iomrascáil shíoraí idir mhaith agus olc, agus araile. Is léir ón mhéid focail fosta go bhfuil plé déanta ar na sonraí is mine ar fad, macasamhail cur síos ar háiteanna, ar héadaí,ar dhaoine, déantar plé beacht ar achan ghné den saol sna leabhair. Seo rud atá bainte le stíl an údair, agus déantar gearán faoi go mion minic, ach cuireann an tréith seo go mór le saibhreas na leabhar, agus le cumas samhlaíochta an léitheora, i mo thuairim.

Tá líon mór daoine sna leabhair, ó na príomhcharactair mhóra go dtí na mioncharactair is bige, ach tá trí phríomhcharactar ann, atá mar chairde ag tús an scéil, s'iad sin Rand al'Thor, Matrim Cauthon agus Perrin Aybara. Leanann an scéal iad agus iad ag dul a dtreonna difriúla sa domhan mór, domhan gan ainm, ach tugann an lucht leanúnacha 'Randland' air. I dtéarmaí forbartha, chan fhaca mé a leithéid ariamh mar scéal, agus braitheann tú, mar léitheoir, go bhfuil tú páirteach leo sa turas mór a ghlacann siad agus iad ag fás aníos.

Tá mé ag fanacht go mífhoighneach ar an leabhar deireanach den sraith. Gan mórán a rá, tá deireadh mór i ndán do na carachtair agus táim in amhras fá an dtiocfaidh siad slán nó cad é atá le tarlú dóibh agus do na daoine eile thart orthu. Cha dtig scríobh fán sraith agus gan admháil go bhfuil cosúlachtaí móra aige leis an tsraith cailiúil le J.R.R Tolkien, ach leis an fhírinne a rá bainim níos mó sult astu nó mar a bhainim as 'The Lord of the Rings'. Molaim go mór d'éinne nach bhfuil leabhar idir lámh acu toiseacht ar an tsraith fantaisíochta iontach seo, agus dá dtosófá i mbliana bheifeá ré do chríoch an tsratha in Eanáir na bliana seo chugainn!

Dála an scéil, chím go bhfuil leathanach IMDB, an bunachar scannáin ar líne, chím go bhfuil leathanach ag an chéad leabhar sa tsraith, The Eye of the World, aige. Beidh sé iontach deacair an tsraith a chur ar an scáileán mór, ach tá sé soiléir go bhfuil sé so-dhéanta, rud atá soiléir ón rath atá ag an tsraith 'Crown of Thrones', ar na mallaibh. Guím gach rath orthu sa tionscadal sin!

2012-04-17

Cé an Chabhlaigh / Navy PierNíl fágtha anois ach os cionn mí go mbeidh mé amuigh mo ghrianadh fá Navy Pier i Chicago. 
Tá an saol cruaidh a chairde, nach bhfuil? :)

2012-04-10

Rabhadh na Céille

'Coimhéad tú fhéin' a dúir' sé liom
'Tá na scamaill ag tarraingt le chéile'.
Bhi mise ag gabháil na sléibhte,
Ag cuardach na gcaorach.

'Bi do fhiúst' arsa mise go cancrach.
'Beidh mé ar aist fán am sin'.
Is mise ag gabháil na sléibhte
Ag cuardach na gcaorach

. . . . . .

. . . . . .

Tháinig mé 'na bhaile báite,
Oiread is caora chan fhaca',
'Tá tae sa phota' arsa m'athair go suaimhneach.

2012-04-06

Reiligiún na n-Ainmhithe


Níl mórán iomrá ar throscadh ó na cearca an Aoine Chéasta seo agus iad ar lorg na bpéisteanna sa pháirc ar chúl an tí!

2012-04-03

Deireadh ag teacht leis an tseimeastar!

fiona
Feathal  Chéim Aniar
Feathal C.C. Dhún na nGall
Tá deireadh ag teacht leis mo chuid ama i gCéim Aniar sna Dúnaibh agus i gcuideachta Séan Ó Dáimhín in oifigí an Chomhairle Chontae i Leifear. A leithéid de bhliain a chairde! Nuair a thosaigh mé ar an sochrúchán oibre bhí dhá riachtanas uaim, is iad sin : 
  1. Cleachtadh foghraíochta, áit a raibh mé go mór chun cúil. Gan trácht ar chanúintí, cha raibh mé ábalta comhrá a dhéanamh a bhí so-thuigthe agus beacht. Go háirithe agus mé ag caint leis mo chomhghleacaithe sna ranganna agus sa bhaile, bhí sé soiléir domh go raibh anás foghraíochta ag cur isteach go mór ar thuiscint an éisteora, rud a chur leis mo fhrustrachas agus mo mhíshuaimhneas.
  2. Stór focail níos leithne agus níos éifeachtaí a chur de ghlanmheabhair, sa dóigh is nach mbeidh mé ag streachailt i rith comhráite. Bhí sé de nós agam a bheith ag titim ar ais ar na focail bheaga agus na réimíreanna chéanna arís is arís eile, macasamhail 'an-mhaith / an-olc / an-deacair', rud a d'fhág abairtí loma, gonta gan aon eagsúlacht ná shuimiúlacht.
I rith na bliana, d'fhoghlaim mé giotaí beaga eile de réir a chéile. Rud amháin suntasach i mo chaint i láthair na huaire nó an oiread 'canúnachas' atá le cluinstin. Bhí mé ag cóisir ranga na Gaeilge i mBéar an Choláiste an tseachtain seo caite ag labhairt le daoine áirithe, léachtóirí ina measc, agus bhí siad d'aon intinn go dtáinig feabhas millteanach ar mo chumas Gaeilge phaiteanta, bheacht, thomhaiste a chur romham. Bhí seo ag teastáíl uaim mar aitheantas de shórt ar an obair dhíograiseach, dhícheallach atá cuirthe isteach agam le bliain anuas! Nílim críochnaithe go gceann trí seachtaine, ach déarfainn go bhfágfaidh na háiteanna oibre, agus, ar ndóigh, na daoine áirithe iontu, go bhfágfaidh siad 'stampa' do-fheiceálach orm, mar tá an mhéid atá foghlamtha agam, tá sé curtha go smior ionam. Cosúil leis an meafar iontach sin atá ag Ó Dáimhín, nuair a cheistnítear é faoi dhaoine a d'fhoghlaim an teanga ach a chaill arís í de bharr easpa cleachtaidh, deireann sé i gcónaí 'It's on the hard drive.' Tá mo chuid ceachtanna sáite san áit chéanna gan amhras a chairde!