Is aisteach an rud an saol. Bionn sé ag teacht thart mar bheadh rotha mór, agus an té a bhíos ar bharr an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar íochtar an rotha athbhliain, agus an té a bhíos ar íochtar an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar uachtar athbhliain - seanscéal

2012-04-03

Deireadh ag teacht leis an tseimeastar!

fiona
Feathal  Chéim Aniar
Feathal C.C. Dhún na nGall
Tá deireadh ag teacht leis mo chuid ama i gCéim Aniar sna Dúnaibh agus i gcuideachta Séan Ó Dáimhín in oifigí an Chomhairle Chontae i Leifear. A leithéid de bhliain a chairde! Nuair a thosaigh mé ar an sochrúchán oibre bhí dhá riachtanas uaim, is iad sin : 
  1. Cleachtadh foghraíochta, áit a raibh mé go mór chun cúil. Gan trácht ar chanúintí, cha raibh mé ábalta comhrá a dhéanamh a bhí so-thuigthe agus beacht. Go háirithe agus mé ag caint leis mo chomhghleacaithe sna ranganna agus sa bhaile, bhí sé soiléir domh go raibh anás foghraíochta ag cur isteach go mór ar thuiscint an éisteora, rud a chur leis mo fhrustrachas agus mo mhíshuaimhneas.
  2. Stór focail níos leithne agus níos éifeachtaí a chur de ghlanmheabhair, sa dóigh is nach mbeidh mé ag streachailt i rith comhráite. Bhí sé de nós agam a bheith ag titim ar ais ar na focail bheaga agus na réimíreanna chéanna arís is arís eile, macasamhail 'an-mhaith / an-olc / an-deacair', rud a d'fhág abairtí loma, gonta gan aon eagsúlacht ná shuimiúlacht.
I rith na bliana, d'fhoghlaim mé giotaí beaga eile de réir a chéile. Rud amháin suntasach i mo chaint i láthair na huaire nó an oiread 'canúnachas' atá le cluinstin. Bhí mé ag cóisir ranga na Gaeilge i mBéar an Choláiste an tseachtain seo caite ag labhairt le daoine áirithe, léachtóirí ina measc, agus bhí siad d'aon intinn go dtáinig feabhas millteanach ar mo chumas Gaeilge phaiteanta, bheacht, thomhaiste a chur romham. Bhí seo ag teastáíl uaim mar aitheantas de shórt ar an obair dhíograiseach, dhícheallach atá cuirthe isteach agam le bliain anuas! Nílim críochnaithe go gceann trí seachtaine, ach déarfainn go bhfágfaidh na háiteanna oibre, agus, ar ndóigh, na daoine áirithe iontu, go bhfágfaidh siad 'stampa' do-fheiceálach orm, mar tá an mhéid atá foghlamtha agam, tá sé curtha go smior ionam. Cosúil leis an meafar iontach sin atá ag Ó Dáimhín, nuair a cheistnítear é faoi dhaoine a d'fhoghlaim an teanga ach a chaill arís í de bharr easpa cleachtaidh, deireann sé i gcónaí 'It's on the hard drive.' Tá mo chuid ceachtanna sáite san áit chéanna gan amhras a chairde!

No comments:

Post a Comment