Is aisteach an rud an saol. Bionn sé ag teacht thart mar bheadh rotha mór, agus an té a bhíos ar bharr an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar íochtar an rotha athbhliain, agus an té a bhíos ar íochtar an rotha i mbliana is minic go mbíonn sé ar uachtar athbhliain - seanscéal

2012-09-12

Nóta beag uaim

Téarmaí gramadaí ar nós míreanna choibhneasta, aidiachtaí briathartha, dobhriathra ama, is a leithéidí, tá siad mo ghreannú ar maidin! Caithfear na rudaí seo a bheidh foghlamtha go mion agam roimh dheireadh na bliana, sa dóigh is go mbeinn ábalta tuisil agus cuspóirí agus na rudaí beaga bídeacha sa scríobh a aithint. Dár ndóigh, níl maitheas ar bith i dteangeolaí nach bhfuil a dteanga aige / aici ó bharr go bun.

Tá mise ag déanamh go bhfuil sé de nós ag teanga na Gaeilge an dallamullóg a chur orainn a chairde. Achan am a shíleann tú go bhfuil dul chun cinn déanta agat, agus go bhfuil tú ag dul chun tosaigh i gcúrsaí gramadaí, tiocfaidh rud in teacht aniar aduaidh ort a chuireann 'ar ais sa bhocsa' thú! Cogar, caithfidh mé imeacht agus saothar na mBráithre Críostaí a léamh, bí lá deas agaibh!


No comments:

Post a Comment